OM OSS

Ansvar och Säkerhet i Europa AB är Sveriges ledande specialist på socialt ansvarstagande, med fokus på byggbranschen och andra personalintensiva näringar. 

Arbetskraftskriminaliteten ökar i Sverige, oseriösa aktörer tränger undan sunda bolag, löner dumpas, produktiviteten stannar av. Det handlar inte som enskilda små aktörer, utan allt oftare om organiserad brottslighet med svårgenomträngliga upplägg, proffs på att kringgå komplicerade regelverk, såsom för utstationering av personal. Denna utveckling pågår parallellt med ökande krav på socialt ansvarstagande och etiskt företagande. 

För att beställare och entreprenörer som vill ta, och kräva, socialt ansvar behövs oberoende och tillförlitliga bakgrundskontroller och, framförallt, uppföljning. 

ANSVAR startades för att möta detta behov. Vi är ett privat tjänstebolag med säte i Stockholm. Vårt team inklusive analytiker i flera länder har lång och mycket specialiserad erfarenhet inom bakgrundskontroll och granskning, grävande journalistik med fokus på organiserad brottslighet, affärsanalys, hållbarhet, revision och certifiering globalt. 

Tillsammans med våra kunder skapar vi en transparent och socialt hållbar marknad, fri från svartarbete och arbetskraftsexploatering. 

imengine.public.prod.skd.infomaker.io.jp

”Vårt kundlöfte är att vara en oberoende och kompetent partner, kapabel att leverera tillförlitliga granskningar och kontroller för att säkerställa socialt ansvar.” 

Louise Brown, VD

VÄLJ ANSVAR

01/

Information att lita på

ANSVARs granskningsmetodik går på djupet och bygger på finansiell och icke-finansiell data från öppna källor, oberoende av var ett bolag har sitt säte. ANSVAR kontrollerar verksamhetsmodell, organisation, anställda, löner, skatter, brottshistorik m.m. flera år tillbaka i tiden.

02/

Stöd för beslut

Med hjälp av ANSVARs bakgrundskontroller och platsbesök, får våra kunder konkret beslutsunderlag för att anlita både nya och gamla entreprenörer, vidta åtgärder (viten, sanktioner) eller för att kunna avsluta samarbeten. 

03/

Oberoende expertis

ANSVAR har ledande expertis inom bl.a. affärsanalys, revision, hållbarhet och certifiering inom socialt ansvarstagande och anti-korruption. Det krävs för att se hela bilden och veta vilken information som ska granskas. 

04/

Branschkunskap

Organiserad brottslighet vet ofta mer om gällande regler än de flesta. Det utnyttjas. Därför är det också svårt att identifiera proffsiga och komplexa upplägg för arbetslivskriminalitet. ANSVAR har lång erfarenhet från

bygg med fler branscher och kunskap om vad som gäller

vid utstationering.