ARBETAR FÖR ATT MINSKA RISK OCH BYGGA TRYGGHET

ANSVAR -Tryggt, vitt och säkert

Upphandlingsstöd 
Bakgrundskontroll
Platsbesök

Vi är din partner och resurs när du ska handla upp entreprenörer och leverantörer, allt från stora byggprojekt till mindre städtjänster. 

Våra tjänster

Upphandlingsstöd

Rätt och effektiva klausuler kan vara kritiskt för du ska kunna vidta åtgärder vid bristande lojalitet mot avtal.

ANSVAR erbjuder stöd vid upphandling men också vid redan ingångna och färdigupphandlade avtal, för att säkerställa att klausuler för kontroll, sociala åtaganden, hävning och exempelvis sanktioner vid avtalsbrott finns med.

Bakgrundskontroll

ANSVAR gör oberoende och tillförlitlig bakgrundskontroll av existerande och nya aktörer i hela kedjan: entreprenörer, underentreprenörer och leverantörer i alla led.

Innan de tas in i upphandling eller godkänns i ett pågående projekt.

Vår metodik och dataanalys är utvecklad i samarbete med affärsanalytiker, grävande journalister, jurister, revisorer.

Vår dataanalys bygger på öppna källor och är gränsöverskridande. ANSVAR har särskild kompetens inom granskning av bolag med utstationerad personal, ofta med säte i Baltikum och Öst- och Centraleuropa.

Våra rapporter ger dig affärskritisk bakgrundsinformation så som bolags- och brottshistorik, legal struktur, organisation och ekonomi för att du som upphandlare eller beställare inte ska utsättas för arbetskriminalitet i era projekt.

Löpande kontroller

Under projektets gång görs kontinuerligt kontroller på upphandlade entreprenörer i alla led och leverantörer.

Löpande kontroller är viktiga för att ni kan vara säkra på att ni handlat upp på bästa sätt och använder de rätta entreprenörerna och leverantörerna för er verksamhet.

Oannonserade platsbesök

Krav ställs av en anledning. Avtal ingås för att hållas. Uppföljning är lika viktigt som själva upphandlingen, men brister ofta.
ANSVAR gör oannonserade platsbesök och kontroller på exempelvis byggarbetsplatser för att säkerställa att projekten genomförs vitt, tryggt och säkert, men också för att fånga upp viktiga behov att förbättra kvalitet, säkerhet och arbetsmiljö.

Utbildningar

Illegal arbetskraft i ett projekt är alltid den som handlat upp tjänstens ansvar.

ANSVAR genomför utbildningar om gällande lagar och regler, marknadsutveckling, vanliga modeller de fuskande och kriminella använder, grundläggande arbetssätt för att identifiera och motverka arbetslivskriminalitet, i form av frukostseminarier, halv- eller heldagsutbildningar.

Kontakta oss för ett förslag utifrån era behov

Om oss på ANSVAR

ANSVARs organisation omfattar flera decenniers erfarenhet från byggbranschen, Skatteverket, polis, och har expertis inom granskning, revision, certifiering, compliance, affärsanalys, hållbarhet och korruption.

Kontakt

ANSVAR och Säkerhet i Europa AB
Organisationsnummer 559068 – 4717

Om du har frågor angående våra tjänster eller något annat som handlar om de vi tillhandahåller. Maila oss nedan via formuläret.